Välkommen till Samsång 2021

Samsången fyller trettio år 2021!


Första samsångskonserterna gavs våren 1991 i ishallen på Norrtälje Sportcentrum. 

Sedan dess har samsångsprojektet genomförts vart tredje år i samarbete mellan kulturskolan och grundskolor i hela kommunen. 

De ungar som sjöng i kören 1991 är vuxna nu, en del med familj och barn som kanske kommer vara med den här gången. 2021 är det trettioårsjubileum!


Syftet 


Tanken med samsång är att alla barn ska lära sig ett antal ”klassiska” låtar. Folkvisor, barnvisor och traditionella sånger hämtade ur vår gemensamma sångskatt. 

Att kunna text och melodi utantill gör att du kan sjunga tillsammans med familj och vänner när tillfälle ges och lusten faller på. Det finns många goda skäl att delta i samsången.

De avslutande konserterna är en häftig upplevelse som blir ett minne för livet. Men vägen dit – övningen – är målet.


Instudering 


Klassläraren/musikläraren får övningsmaterial från kulturskolan som innehåller texthäfte och färdiga inspelningar att sjunga till. Låtarna ligger i konsertordning så som de kommer att spelas vid samsångskonserten.

All övning sker på den egna skolan. I klassrummet, på musiklektionerna, i samband med raster, sångsamlingar osv. Inlärningsmetoderna har varierat mellan olika skolor och lärare.

Övningen leder fram emot en final där alla samlas för att uppträda och sjunga till en riktig symfoniorkester. Med dirigent, konferencier, proffsig ljud- och ljusshow och en stor publik.


Konserterna


Den traditionella samsångskonserten har samlat hundratals barn från flera skolor. Barnen i kören sjunger vid två föreställningar samma kväll, under en av sammanlagt tre speldagar.

Orsaken till att samma barn gör två konserter är att publikplatserna är begränsade. Det krävs två föreställningar för att alla släktingar och vänner ska få plats.


Målsättningen


Under rådande pandemi förändras förutsättningarna när det gäller konserterna. Målet med projektet, att barnen övar in sångerna ute i skolorna, kvarstår dock oförändrat.  

 

Konsertupplägg 2021 ändrat pga pandemin


Samsångskonserten kommer flyttas fram till vårterminen 2022 för att så många barn som möjligt ska få chansen att delta.


Anmälan


Du anmäler intresse/medverkan via epost till expedition@rimbokultur.se 

Skriv ditt namn och telefonnummer och vilken skola/skolor du jobbar på.

För frågor kontakta:

Ragnhild Dominique – 076 171 91 77