Site logo
Site logo
Stacks Image 2099

Anmäl dig till lägret

Kulturskolans sommarläger går av stapeln onsdag 14 augusti till fredag 16 augusti på Väddö Kursgård på Ytterskär på Väddö med final på Rimbodagen lördag 17 augusti. Där får du utvecklas på ditt instrument och lära dig mer om gehörsspel, noter, improvisation och ensemblespel. Dessutom får du ha skoj tillsammans med andra elever och lärare på Kulturskolan - allt detta för 800 kr inklusive mat och logi. Vi behöver hjälp av föräldrar eller andra vuxna under lägret - fyll i vilka dagar/tider och ev övernattning ni kan vara med!
Anmäl dig senast 31 maj genom att sätta in 800 kr på Kulturskolans bankgiro 5502-2826 - skriv "Musikläger" och elevens namn i meddelanderutan. Fyll också i anmälningstalongen här:

Du måste skriva elevens födelsedatum
Skriv elevens namn
Skriv er adress
Skriv postadress
Skriv mobilnr
Skriv mailadress
Vilken skola och klass går eleven i
Skriv vilket instrument eleven spelar
You must select a vaue from the dropdown
Skriv namn
You must select a vaue from the dropdown
Ort och datum
You must select a vaue from the dropdown