Site logo
Site logo

.Gott Nytt

Avgifter/information

Eleverna får sina lektioner på den egna skolan alternativt efter skoltid i våra lokaler på Långsjöskolan i Rimbo. Där sker också undervisning i ensemblespel, kör och musikteori.

Från höstterminen 2019 gäller följande avgifter:

Ämneskurs* 750 kr /termin
Endast Ensemble/Kör 425 kr /termin
Åk 2 - Musikverkstad 425 kr /termin
Instrumenthyra 300 kr /termin

* Deltagande i ensemble/kör/musikteori ingår utan kostnad

Alla stråk och blåsinstrument finns att hyra under det första
spelåret, eller tills eleven behöver ett fullstort instrument (stråk).


Från och med andra lektionen debiteras full avgift. Kulturskolan garanterar minst 27 lektions/konserttillfällen per läsår.
Avanmälan ska ske senast 21/8 för ht och 8/1 för vt.

Ansök till kulturskolan

Du anmäler dig via vårt anmälningsformulär nedan, där du kan göra ett första och ett andrahandsval. Är du under 18 år måste en vuxen göra anmälan åt dig. När du blivit antagen till kulturskolan kontaktar din lärare dig för att bestämma tid och plats för undervisningen.

Avgifter:

Ämneskurs* 750 kr /termin
Endast Ensemble/Kör 425 kr /termin
Åk 2 - Musikverkstad 425 kr /termin
Instrumenthyra 300 kr /termin

* Deltagande i ensemble/kör/musikteori ingår utan kostnad

Alla stråk och blåsinstrument finns att hyra under det första
spelåret, eller tills eleven behöver ett fullstort instrument (stråk).


Från och med andra lektionen debiteras full avgift. Kulturskolan garanterar minst 27 lektions/konserttillfällen per läsår.
Avanmälan ska ske senast 21/8 för ht och 8/1 för vt.

Du måste skriva elevens personnummer
Skriv elevens namn
Skriv er adress
Skriv postadress
Skriv mobilnr
Skriv elevens skola
Vilken klass går eleven i
Skriv namn
Skriv personnummer
Skriv instrumentval 1
You must select a vaue from the dropdown
Ort och datum
You must select a vaue from the dropdown
Avanmälan
Skriv elevens personnummer
Elevens namn
skriv datum
Skriv lärarens namn
You must select a vaue from the dropdown
du måste fylla i ett alternativ
Skriv ort och datum