Teater

På kulturskolan i Rimbo erbjuder vi tre olika teaterkurser.
1. Teaterlek
2. Teater grund
3. Teater fördjupning.

Teaterlek

För lågstadiet.
Kursen riktar sig till våra yngsta elever och är en förberedande kurs inom ämnet teater.
Med leken som metod, närmar vi oss teaterns delar och utforskar dom på ett kreativt och lustfyllt sätt. Vi arbetar inledningsvis med rörelse- och röstlekar. I gruppdynamiska övningar lär vi oss hur vi förhåller sig till varandra och teaterrummet. Eleverna kommer att utveckla sig inom röst, rörelse, koncentration och improvisation.
Ibland gör vi mindre scenframställningar som utgår från de historier och berättelser vi lekt fram under terminen.

Teater grund

För mellanstadiet och högstadiet
Denna kurs riktar sig till elever med ingen eller liten erfarenhet av att spela teater.
Under 6 terminer kommer eleven att få lära sig grunderna i skådespelarkonsten.
Vi arbetar med rörelseövningar, kroppsmedvetenhet, röstövningar och gruppdynamiska övningar.
Vi arbetar med improvisation för att utveckla elevens spontanitet och kreativitet. Samt arbetar med scener och text. Målet är att eleven efter genomgången kurs skall ha en god förståelse för teaterns olika delar, uttryckssätt och former.
Kursen sträcker sig över tre läsår och innefattar blocken, berättande, arbete med olika genrer, improvisation, teatersport, filmskådespeleri, clown, dockteater samt en fullskalig scenkonstproduktion.

Termin 1: Scenisk träning.
Vi inleder kursen med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen. Under termin 1 arbetar vi med improvisation för att utveckla din spontanitet och kreativitet. Vi arbetar med röst och rörelse för att utveckla dessa viktiga verktyg. Vi lär oss hur vi förhåller oss till varandra och teaterrummet. Eleven får också träna på att vara i karaktär/roll i ett ensemblearbete, att ge och att ta platts.
Terminen avslutas med en öppen lektion.
Termin 2: scenisk träning + berättande.
Under termin 2 arbetar vi vidare med och befäster det vi lärt oss under föregående termin. Vi fördjupar oss i arbetet med egenskriven text i ett berättarblock. Vi lär oss grunderna i ett dramatiskt språk, vad som särskiljer en dramatisk- berättartext från vardags- eller skrivspråk.
Terminen avslutas med en berättar föreställning för allmänheten och förskolor.

Termin 3: Scenisk träning + Genrer och teatersport
Under termin 3 arbetar vi med korta befintliga scener från olika genrer som drama och komedi mm. Vi fördjupar och utvecklar vår förståelse för olika sceniska uttryck med hjälp av teatersport och improvisation.
Terminen avslutas med en öppen lektion.
Termin 4: scenisk träning + publikkontakt/närvaro
Under termin 4 sätter vi publiken och den sceniska närvaron i centrum. 
Vi arbetar med den clownteknik som har sina rötter i Commedia dell’arte. Vi börjar med att lära oss några enkla regler som hjälper oss att bli närvarande och clownen synlig. Så bekantar vi oss med clownens scenspråk och de improvisationer som uppstår när det man planerade att göra på scenen går fel eller när det som pågår i rummet eller i clownens hjärta tar överhanden. Fokus ligger på mötet med publiken och den ärlighet och det kärleksfulla misslyckandet som är clownens värld. 
Terminen avslutas med en offentlig clownredovisning.

Termin 5: scenisk träning + bakom scenen/dockteater.
Under termin 5 sätter vi oss in i allt som krävs för att en teaterföreställning skall bli till så som
ljud, ljus, mask, kostym och scenografi mm. Vi gör detta i formen av dockteater, vi bygger scen, dockor, kostym, ljussätter sam skriver kortare scener.
Terminen avslutas med Öppen lektion/redovisning.
Termin 6: Produktion. 
Under termin 6 arbetar vi med att utifrån allt vi lärt oss under de föregående terminerna sätta upp en fullskalig scenkonstproduktion. Vi arbetar antingen med en nyskriven eller klassisk text utifrångruppens önskemål.

Teater fördjupning

För högstadiet och gymnasiet.
Dessa kurser riktar sig till elever med erfarenhet av teaterarbete, och som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare.
Vi arbetar vidare med och utvecklar de grundkunskaper som eleverna har.
Här får eleven en större möjlighet att fördjupa sig innom specifika områden och bredda sina kunskaper. Eleverna har ett stort inflytande över sin utbildning och kan välja mellan olika specialiserade kurser.
I teater fördjupning inngår:
Scenisk gestaltning, fördjupning.
Clown 2, clownteknik, neutralmask och comedia del arte.
Mim.
Stagefight.
Filmproduktion
Monolog.
Egen produktion, solo.
Egenproduktion, grupp.
Teater teknik
Ljud
Ljus
Text
Kostym
Mask
Scenografi
Regi