Kulturskolans avgifter

Avgifter:

Ämneskurs* 900 kr /termin
Endast Ensemble/Kör 450 kr /termin
Åk F – 1  Musikverkstad 450 kr /termin
Instrumenthyra 300 kr /termin

* Deltagande i ensemble/kör/musikteori ingår utan kostnad

Alla stråk och blåsinstrument finns att hyra under det första
spelåret, eller tills eleven behöver ett fullstort instrument (stråk).

Från och med andra lektionen debiteras full avgift. Kulturskolan garanterar minst 26 lektions/konserttillfällen per läsår.