I träblåsfamiljen ingår:

Blockflöjt
Tvärflöjt
Klarinett
Saxofon
Oboe
Fagott

Till klarinett, saxofon, oboe och fagott används rörblad av trä för att få ton i instrumentet.
När du blåser börjar rörbladet vibrera och det bildas ljudvågor.

På en flöjt bildas ljudet när luften bryts mot en kant- på tvärflöjt kanten på blåshålet. Det är därför du kan blåsa en ton i en flaska. På blockflöjt finns kanten inuti flöjten.

Om du spelar ett träblåsinstrument kan du spela i

Symfoniorkester
Blåsorkester
Storband
Blåskvintett
Rock- och Popband
en massa andra ensembler

Så här börjar man:
Packa upp och sätta ihop instrumentet
Hålla instrumentet
Få en ton
Lära sig greppen för olika toner
Lära sig en låt – spela tillsammans
Träna notläsning
Improvisera

Vägen vidare:
Utveckla tekniken på instrumentet
Framträda inför publik
Orkesterspel
Egen övning

Hemligheten:
Att öva en stund varje dag är viktigt!