Samsång - Låt tusen ungar sjunga!

Första samsångskonserterna gavs våren 1991 i ishallen på Norrtälje Sportcentrum. Sedan dess har samsångsprojektet genomförts vart tredje år i samarbete mellan kulturskolan och grundskolor i hela kommunen. De ungar som sjöng i kören 1991 är vuxna nu, en del med familj och barn som kanske kommer vara med i nästa samsångskonsert.

Syftet 
Tanken med samsång är att alla barn ska lära sig ett antal ”klassiska” låtar. Folkvisor, barnvisor och traditionella sånger hämtade ur vår gemensamma sångskatt. 

Att kunna text och melodi utantill gör att du kan sjunga tillsammans med familj och vänner när tillfälle ges och lusten faller på. Det finns många goda skäl att delta i samsången.

De avslutande konserterna är en häftig upplevelse som blir ett minne för livet. Men vägen dit – övningen – är målet.

Instudering 
Klassläraren/musikläraren får övningsmaterial från kulturskolan som innehåller texthäfte och färdiga inspelningar att sjunga till. Låtarna ligger i konsertordning så som de kommer att spelas vid samsångskonserten.

All övning sker på den egna skolan. I klassrummet, på musiklektionerna, i samband med raster, sångsamlingar osv. Inlärningsmetoderna har varierat mellan olika skolor och lärare.

Övningen leder fram emot en final där alla samlas för att uppträda och sjunga till en riktig symfoniorkester. Med dirigent, konferencier, proffsig ljud- och ljusshow och en stor publik.

Konserterna
Den traditionella samsångskonserten har samlat hundratals barn från flera skolor. Under årens lopp har närmare 15 000 barn medverkat i konserterna. Barnen i kören sjunger vid två föreställningar samma kväll, under en av sammanlagt tre speldagar.

Orsaken till att samma barn gör två konserter är att publikplatserna är begränsade. Det krävs två föreställningar för att alla släktingar och vänner ska få plats.

”Minns när jag var med i slutet av 90-talet, tyckte det var så häftigt och är en av de tydligaste minnena jag har från lågstadiet”

Var med och spelade i orkestern i mitten av 90-talet riktiga härliga minnen!”

”Som lärare är det kul att se resan barnen gör. Från att vara lite osäkra på låtarna och tycka att de är rätt knepiga till att de med stor självsäkerhet ständigt går och sjunger på dem. Dessutom är det så mäktigt med den avslutande konserten där sångglädjen som byggts upp får delas med barn från andra skolor!”

För frågor kontakta:
Ragnhild Dominique –
expedition@rimbokultur.se
076 171 91 77

Spela videoklipp