Om Mumik

Vad är Mumik?
Mumik är ett projekt där alla, oavsett funktionsvariationer, får möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter. 


Mumik vill göra det möjligt för alla inom daglig verksamhet att testa på dans, sång, musik och teater.Du som deltar i Mumik kommer först få testa på olika kulturaktiviteter, sen utforska ett av områdena extra mycket. Till slut kommer ni tillsammans med elever från Kulturskolan i Rimbo arbeta med en föreställning som har premiär 2024.Mer om Mumik

Mumik står för MentorsUtveckling Med Integrerad Kulturverksamhet
Syftet med projektet är att alla – med samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionsvariationer – ska ges möjlighet att aktivt delta i och utvecklas inom olika kulturaktiviteter.

Målet med projektet Mumik är att möta den stora efterfrågan på medverkan inom dans, sång, musik och teater, genom att varaktigt bredda utbudet inom daglig verksamhet. Deltagare inkluderas i alla stadier, som mentorer och genom att ges inflytande, både kring verksamheten och den föreställning som planeras.Mumiks målgrupp

Ungdomar och vuxna personer med funktionsvariationer som har en LSS-insats/daglig verksamhet inom Vårdbolaget Tiohundra.
Ungdomar och vuxna personer med intellektuella funktionsvariationer från IF Roslagen SOL.
Kulturskolans elever och deras verksamheter kommer innefattas och ha en betydande roll i projektet. 


Mumiks samarbetspartners 

Mumik är ett samarbete mellan oss på Kulturskolan i Rimbo och det kommunalt ägda Vårdbolaget TioHundra. Projekt har fått finansiering från Allmänna Arvsfonden.

Besöksadress
Ekdalsvägen 46,
762 51 Rimbo

Postadress
Kulturskolan
Ekdalsvägen 21,
762 51 Rimbo

Bankgiro
5502-2826

allmäna arvsfonden